Kino Polskie
Oblicza Innego Kina
Filmy Bigasa Luny
Filmy Larsa von Triera
Kino Europejskie
Kino Francuskie
Filmy Waleriana Borowczyka
Filmy Louisa Malle'a
Filmy Rogera Vadima
Barbarella
I Bóg stworzył kobietę... (Et Dieu Crea la Femme...)
Niebezpieczne związki 1960 (Les Liaisons Dangereuses 1960)
Trzy kroki w szaleństwo (Histories Extraordinaires)
Kino Belgijskie i Holenderskie
Kino Brytyjskie
Panorama Kina Światowego