Kino Polskie
Oblicza Innego Kina
Filmy Bigasa Luny
Filmy Larsa von Triera
Kino Europejskie
Kino Francuskie
Filmy Waleriana Borowczyka
Filmy Louisa Malle'a
Filmy Rogera Vadima
Kino Belgijskie i Holenderskie
Farinelli – ostatni kastrat (Farinelli – Il Castrato)
Ludzie z północy (De Noorderlingen)
Manneken Pis
Między złem a głębokim błękitnym oceanem (Between the Devil and the Deep Blue Sea)
Ósmy dzień (Le Huitieme jour)
Molokai. Historia Ojca Damiana (Molokai. The Story of Father Damian)
Kino Brytyjskie
Panorama Kina ¦wiatowego