Kino Polskie
Oblicza Innego Kina
Filmy Bigasa Luny
Filmy Larsa von Triera
Kino Europejskie
Kino Francuskie
Filmy Waleriana Borowczyka
Filmy Louisa Malle'a
Filmy Rogera Vadima
Kino Belgijskie i Holenderskie
Kino Brytyjskie
Nazwij to snem (Ratcatcher)
Oniegin
Sex Pistols: The Filth and the Fury
The War Zone
Tube Tales
Wojny domowe (East is East)
Panorama Kina Światowego